Centres educatius col·laboradors

Els centres educatius col·laboradors del projecte tenen un rol fonamental en el desenvolupament del programa Tu Pots! Suport a l’Estudi. Els diferents instituts públics de la ciutat ens han cedit, al llarg de les diferents edicions, espais i aules per poder dur a terme les nostres sessions. Així, un dels punts diferenciadors del projecte és la comunicació i col·laboració entre els i les tutores i coordinadores pedagògiques dels centres amb els i les nostres docents, dotant la nostra feina d’un caràcter més transversal.

…………………………………………..

Los centros educativos colaboradores del proyecto tienen un rol fundamental en el desarrollo del programa Tu Pots! Suport a l’Estudi. Los diferentes institutos públicos de la ciutat nos han cedido, al largo de las diferentes ediciones, espacios y aulas para poder llevar a cabo nuestras sesiones. Así, uno de los puntos diferenciadores del proyecto es la comunicación y colaboración entre los y las tutoras y coordinadoras pedagógicas de los centros con nuestros y nuestras docentes, dotando nuestro trabajo de un carácter más transversal.

Centres públics col·laboradors de Sant Boi

Centres

mapa