Normativa

En aquesta secció es recull la normativa que regeix el projecte pilot de suport a l’estudi. Al final de la pàgina podeu trobar l’enllaç que us permetrà veure el full de la normativa oficial, així com també la fitxa de derivació, el document de compromís i el model de justificant que s’ha d’omplir en cas de falta d’assistència.

…………………………………………..

En esta sección se recoge la normativa que rige el proyecto piloto de apoyo al estudio. Al final de la página podéis encontrar el enlace que os permitirá ver la normativa oficial, así como también la ficha de derivación, el documento de compromiso y el modelo de justificante que debe presentarse en caso de falta de asistencia.

normesfuncionamentalumnes-3